Skip to Content
Vlaanderen stipt massaal tegen pesten

Vlaanderen stipt massaal tegen pesten

Vanavond eindigt de Vlaamse Week tegen Pesten, een jaarlijks initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet en Awel. Dit jaar 'stipten' we voor het eerst tegen pesten, met de actie Move tegen pesten 'STIP IT' van Ketnet. Al wie tegen pesten is, kon op ketnet.be een Manipest ondertekenen en vier stippen op zijn of haar hand zetten om een duidelijk signaal te geven. De actie overtrof alle verwachtingen en toonde aan dat Vlaanderen massaal 'neen' zegt tegen pesten. Niet alleen scholen, maar ook sportclubs, verenigingen, bedrijven en politici toonden hun solidartiteit met de actie.

Het Manipest op ketnet.be werd intussen meer dan 240.000 keer ondertekend: meer dan 20.000 foto's op de website en in de Ketnet-app zijn daar het bewijs van. Maar ook buiten Ketnet werd er gestipt: op sociale media verschenen duizenden foto's met de hashtags #stipit, #movetegenpesten, #samentegenpesten en #kieskleurtegenpesten. De clip Stip na stip van Tinne Oltmans is op een maand tijd meer dan 1,6 miljoen keer bekeken via Youtube en de Ketnet-onlinekanalen. 

Daarnaast was er op Ketnet en andere VRT-netten deze week aandacht voor de problematiek met getuigenissen, experten en achtergrondinformatie.

Vanavond eindigt de Vlaamse Week tegen Pesten met een Antipestival, dat via de online kanalen van Ketnet te zien zal zijn. Al wie het Manipest ondertekende, kreeg een unieke code om het festival te kunnen volgen. 

Het Antipestival, vrijdag 9 februari vanaf 18u30 op ketnet.be en in de Ketnet-app. 

 

Bekend Vlaanderen stipt mee

Bij de lancering van de actie was al duidelijk dat ook bekend Vlaanderen de actie een warm hart toedroeg. Deze week doken nog heel wat bekende gestipte handen op via de sociale media. Vanuit de sportwereld, maar ook vanuit de politiek en de media. O.a. David GoffinElise MertensClub BruggeSimon Mignolet, de Red FlamesHilde CrevitsSven GatzPhilippe MuytersGeert BourgeoisBart PeetersDana WinnerSLMStan Van Samang en Goedele Wachters toonden hun vier stippen. 

Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en Ketnet overweldigd door succes

Met de Vlaamse Week tegen Pesten en de Move tegen pesten wordt er aandacht gevraagd voor de problematiek van pesten. De initiatiefnemers zijn overweldigd door de warme reacties van Vlaanderen.

Gie Deboutte, coördinator Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten:

Deze STIP-IT actie was TOP! Een super Move! Positief, enthousiasmerend, fantastische clip en een boegbeeld uit de 1000. Zoals gehoopt brachten we kinderen, jongeren, scholen, sportclubs en jeugdorganisaties in beweging. Op enkele weken tijd werden de stippen een begrip. Na de massale steun is het nu aan de politiek om structurele beslissingen te nemen. Vlaanderen kijkt verwachtingsvol toe! Hartelijk dank aan de hele Ketnet-bende voor wat ze mee in beweging bracht. 

Maarten Janssen, netmanager Ketnet:

In 2012 begonnen we bij Ketnet met de Move tegen Pesten. Jaar na jaar kregen kinderen een stem om 'neen' te zeggen tegen pesten. Het was elke keer opnieuw hartverwarmend om te zien hoe serieus kinderen de 'move' namen en hoe ze uit volle borst meezongen en enthousiast meedansten met de campagneliedjes. Met de 'move' van dit jaar, STIP IT, wilden we nog meer mensen de kans geven om op een laagdrempelige manier een sterk signaal tegen pesten te geven. Dat de stippen zó massaal opgepikt zouden worden, hadden we nooit durven dromen. Het signaal dat ook veel volwassenen én 'helden' van de kinderen gegeven hebben, is een enorme steun voor wie met pesten te maken krijgt. Dus uit de grond van mijn hart: bedankt allemaal, voor dit warme signaal!

VRT-netten zeggen 'neen' tegen pesten

Ketnet gaf deze week achtergrond, informatie en duiding op kindermaat bij pesten. Karrewiet, het dagelijkse Ketnet-journaal voor kinderen, ging dieper in op de problematiek van pesten. Een expert lichtte toe: Wat is pesten juist? En wat is het verschil tussen plagen en pesten? Wat moet je doen als je gepest wordt? Of als je ziet dat er iemand gepest wordt? In STIP IT, een dagelijks programma, zagen we reportages die aantoonden dat het Antipestvirus werkelijk overal verspreid werd. Tinne Oltmans ging op bezoek bij de Red Flames, er was de flashmob van Let’s Go Urban in  een shoppingcenter en de moedige getuigenissen van Laura, Wolf en Hannah. Ketnetters kregen ook de kans om vragen te stellen aan antipest-experte Kristl Habils

MNM had heel de week aandacht voor de actie en pesten. Online deelden ze video's met getuigenissen van BV's die gepest werden (o.a. Astrid CoppensSlongs DievanongsTinne Oltmans,...).  De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow had woensdag Leen Gijs op bezoek. Er werd een pestclub tegen haar opgericht. Ze schrijft erover op gijsheid.wordpress.comPlaneet De Cock focuste dan weer op 'pesten op het werk' en liet pyschologe Heidi Henkens van Mensura tips geven aan de luisteraars. Generation M liet gepeste jongeren aan het woord en liet Ingrid De Jonghe van TEJO tips geven om sterker in je schoenen te staan.

Radio 2 richtte zich in De Madammen van maandag 5 februari vooral naar ouders en opvoeders. Expert Gie Deboutte gaf tips over wat je als ouder kan doen als je kind pest of gepest wordt. En ze gingen dieper op het fenomeen van 'Queen bee' of meisjesvenijn. Met o.a. een moedige getuigenis van Tinne Oltmans

Over Ketnet

Ketnet is het 360°-kinderaanbod van de VRT. Ketnet brengt lokale content, interactie en beleving met een unieke meerwaarde, zowel op televisie als online en tijdens events. Ketnet is er voor alle kinderen tot twaalf jaar, met Ketnet Junior als submerk voor kinderen tot zes jaar. Ketnet verbindt kinderen met elkaar en met hun andere sociale cirkels. Het stimuleert hen om hun plek te vinden en zich te engageren in de samenleving. Ketnet helpt kinderen opgroeien tot zelfbewuste, autonome en gelukkige adolescenten.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Elise Vandevenne
Elise.vandevenne@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

 

Ketnet
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos