Ketnet en SOS Kinderdorpen slaan de handen in elkaar en Stampen voor vrede

Ketnet en SOS Kinderdorpen slaan de handen in elkaar en Stampen voor vrede

Woensdag 27 maart om vijf voor twaalf

Zaterdag 16 maart 2024 - ​ SOS Kinderdorpen en Ketnet roepen alle Ketnetters op om op woensdag 27 maart om 5 voor 12 te stampen voor vrede. Zo willen ze de aandacht vestigen op wat de verwoestende impact kan zijn van oorlog en conflicten op kinderen wereldwijd.

“Kinderen staan met hun beide voeten in de wereld, ze pikken het nieuws mee via Karrewiet, het onderwijs, sociale media en volwassenen uit hun omgeving. Verschillende conflicten in de wereld zorgen ervoor dat kinderen hun rechten in het gedrang zien komen. Met Stampen voor vrede willen we kinderen een stem geven en een platform aanbieden om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Door en voor kinderen, want zij zijn onze toekomst.” Annemie Gulickx, netmanager Ketnet

Waarom Stampen voor vrede?

Ongeveer 400 miljoen kinderen -  dat is 1 op 5 (!) - leeft in conflictgebieden of vlucht daaruit. Velen raken gewond, worden gedood of seksueel misbruikt. Ze verliezen familieleden en vrienden. Ze worden gedwongen hun huis te ontvluchten door oorlog, vervolging, geweld en schendingen van de mensenrechten.

Hilde Boeykens, nationaal directeur SOS Kinderdorpen België: “Elk kind heeft het recht om in een veilige, stabiele omgeving en in hechte, duurzame relaties met zorgende volwassenen te kunnen opgroeien.” 

Oorlog houdt kinderen en jongeren sterk bezig en maakt heftige emoties los. Uit onderzoek van Unicef Nederland blijkt dat meer dan de helft van de tien- tot achttienjarigen er vaak aan denkt. Twee op drie jongeren voelt zich verdrietig voor andere kinderen. Bijna de helft van de kinderen en jongeren is bang dat er ook hier oorlog komt. In november 2024 vieren we de vijfendertigste verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Maar intussen doorstaan talloze kinderen de gruwelen van oorlog. Elk kind verdient veiligheid en stabiliteit, maar helaas zitten veel te veel kinderen vast in noodsituaties en gewapende conflicten.

Wat is Stampen voor vrede?

Ketnet en SOS Kinderdorpen willen met ‘Stampen voor vrede’ kinderen een stem geven en een platform bieden om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Door met de voeten te stampen op de grond vestigen ze de aandacht op de verwoestende impact van gewapende conflicten op kinderen wereldwijd en roepen ze op tot actie om de veiligheid van elk kind te waarborgen, in lijn met de fundamentele kinderrechten.

Er wordt ook een educatief pakket voorzien waarmee leerkrachten en kinderen in de klas aan de slag kunnen.

Stampen voor vrede is een samenwerking van Ketnet en SOS Kinderdorpen.

Elise Vandevenne Communicatieverantwoordelijke Ketnet
Over Ketnet

Ketnet is het 360°-kinderaanbod van de VRT. Ketnet brengt lokale content, interactie en beleving met een unieke meerwaarde, zowel op televisie als online en tijdens events. Ketnet is er voor alle kinderen tot twaalf jaar, met Ketnet Junior als submerk voor kinderen tot zes jaar. Ketnet verbindt kinderen met elkaar en met hun andere sociale cirkels. Het stimuleert hen om hun plek te vinden en zich te engageren in de samenleving. Ketnet helpt kinderen opgroeien tot zelfbewuste, autonome en gelukkige adolescenten.

Voor pers (opgelet: kijkersvragen worden enkel beantwoord via de klantendienst)
Elise Vandevenne
Elise.vandevenne@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 31 11
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

 

Ketnet
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos